MITSUBISHI ELECTRIC - Changes for the Better  
Home     |     Contact     |     

Programul - Casa Verde

#
ZUBADAN


Programul casa verde
#
Programul Casa Verde
In conformitate cu informarea publicata de Administratia Fondului pentru Mediu, programul Casa Verde a devenit operational incepand cu 1 iulie 2010, iar finantarea se acorda dupa criteriul " primul venit, primul servit ". Astfel, fiecare beneficiar va depune dosar cu cererea de finantare la Agentia Judeteana pentru Protectia Mediului, se va analiza dosarul, se publica dosarele acceptate, beneficiarul achizitioneaza produsele, acestea se instaleaza si apoi transmite o cerere de decontare si i se transmit banii in cont.

Finantarea se acorda astfel:
- 6.000 RON pentru instalarea panourilor solare (doar termice, nu si fotovoltaice)
- 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura
- 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.

Cheltuieli eligibile:
a) achizitia de instalatii pentru producerea de energie termica, inclusiv pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie regenerabila
b) cheltuieli cu montajul si punerea in functiune a sistemului, efectuarea, verficarea probelor si incercarilor
c) taxa pe valoare adaugata Sunt eligibile cheltuielile efectuate dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila.

#
Casa Verde
Dosarul de finantare va cuprinde:

a) cerere de finantare nerambursabila, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original (v. anexa 2)
b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, completata si semnata de catre solicitant, in orginal
(v. anexa 3)
c) copie dupa actul de identitate al solicitantului
d) extras de carte funciara care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, sau autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabile la data depunerii
e) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul
f) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, in original
g) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire", precum si sesiunea de depunere

Alte informatii similare:

.
 
 
Home   |  Pompa de caldura aer-aer   |  Pompa de caldura aer-apa   |   Pompa de caldura Ecodan  |  ZUBADAN - VRF  |  Solutii  |  Multimedia  |  Despre noi  |  Contact    |
Epa Consult © 2010. epaconsult.ro   |   Preturi Aer Conditionat   |   Tubulatura   |   Climatizare Aer Conditionat   |   Instalatii Aer Conditionat   |   Convectoare de Pardoseala   |